Almstrupvej 65, Almstrup, DK 6360 Tinglev

Øjenteori 2012

Jeg anvender et usb-mikroskop (usb micro 400x), det kræver dog en rolig hånd og anvendes mest for at se efter clustre  og speed- og distancelinier. Billederne er lavet med mit lille smart camera canon SX220hs 14x optisk zoom (de ku godt være bedre). Har nu købt et SX240HS med 20x optisk zoom, og det synes at være tilstrækkeligt til mit formål, så nye billeder er på vej, men det kan godt være at jeg skal op i 30x - 50x optisk zoom for at opnå den ultimative kvalitet. Husk altid at fotografere duens venstre Øje, set bagfra duen. Derudover skal billedet tages i dagslys på samme tidspunkt på dagen, for at man kan sammenligne pupilstørrelsen, og en stor pupil er absolut et skidt tegn.

Klassifikationssystemet for at finde avlerne vedr øjetegn eller eyesign eller øjenteori som jeg på egen har opbygget er rimeligt simpel, jeg skal jo starte et sted, men komponenterne fremgår af vedlagte skitser. Men jeg følger vel mest Rob Woollis systemet (NickBrent eksempel ) ( Bill eksempel ). Jack Berkel er også interessant i denne sammenhæng. Vigtigt for mig er dog at fastslå at klassifikationen er et supplement til at parre duer sammen bedst til bedst, og intet erstatter duens flyve resultater hverken i avl eller flyvninger. Det svarer lidt til at avle efter udstillings normerne. På et tidspunkt får disse så meget vægt at duerne fjerner sig fra det som de er skabt til, nemlig at flyve i konkurrenceøjemed. Et faktum er dog at duens køling ved kapflyvning kommer ca 33% via øjet, og hvis man kan se køleapparatet's formåen i øjet så siger teorien at disse positive køletegn også kunne forefindes i resten af kroppen. Derudover skal en avler have mange af disse tegn for at kunne videregive noget af det positive til sit afkom. Den perfekte flyver som ligger i top i flyvningerne findes allerbedst ved at se på resultatlisterne.

Den perfekte avler har ifølge mit system følgende klassifikation: G4+++DS0-12, gad vide om jeg finder denne med tiden, ligesom Erik Limbourg se video på Youtoube(The Ace pigeon loft ). Min superavler of flyver er dog tæt på klassifikations normen (P3+++DS3-8), tag et blik og døm selv: Øje (DN teori)

Farven i circle of correlation G=Gul + alle andre farver, P=Pearl, B=Bullseye dvs det er umuligt at se mere i circle-of-correlation, øjet opfattes som farvet
circle-of-correlation / wertring fylde #4=24-40+% superavler, #3=20-32% avler, #2=8-20% rigtig god flyver se efter distance eller speed,  #1<=8%  almindelig flyver - i forhold til radius
Iris - blodfylde og dybde +=meget (avlstegn og super for flyverne), 0=middel, -=lidt, (lyserød = sprint, lever rød = distance)
Iris -> C-o-C -> C-o-A trapper +=trappetrin 3D(avlstegn), 0=middel 2D (flyver)
pupil - størrelse og evt clustre (små øer) +=lille og evt oval og evt clustre (god avler, ekstrem flyver), 0=middel , - stor fjernes max 33% i forhold til diameter
circle-of-correlation / wertring - distancelinier D=mange distancelinier evt som negleafklip, 0=middel, -=ingen , (distance > 500km)
circle-of-correlation / wertring - hastighedsstreger S=mange hastighedsstreger ind i circle-of-correlation (sol tegnet af et barn), 0=middel , -=ingen , (sprint < 300 km)
circle-of-correlation / wertring - støv/dust 0-12 klokkeslet hvori støvet forekommer, dvs 0-6= flyver, 6-12=god avler, 0-0=superavler 
Vermeyen ring uden for bedømmelse, idet at det er et  formtegn idet at den viser evnen til blodgennemstrømning, og ses ofte ved flyverne der er i form
Dust/Støv - generelt er der ligesom støv hen over alle komponenter af øjet er der tale om en superavler af vindere

207-05-0802A

Sammenparringer ifølge Jack Berkel

En due med et farvet øje(gul etc) er tegn på 2 egenskaber som vi ønsker fremdyrket, og det er henholdsvis hjemfindingsevne og robusthed. En due med et perle farvet øje har ligeledes to egenskaber som vi ønsker fremdyrket og det er hastighed og vitalitet.

Parrer man derfor en gul-øjet med en perle-øjet due opnår man lidt af hvert, og man har sikret sig at muligheden for den perfekte due er til stede, hvis ellers duene fysiske formåen iøvrigt er til stede med henhold til muskulatur, vingespænd og knoglebygning med gode ben og ikke for lang overarm. Denne måde at parre på bør alle anvende for flyveduerne og de allerfleste avlsduer. Kun de avlsduer hvor man går efter indavls forbedringer følger andre regler.

Indavlsreglerne går på at man aldrig kan replikere avlshunnerne, de vil altid være udkrydsnings emner til en af stamhannerne. Når man har en stamhan hvor man ønsker at genskabe en næsten nøjagtig kopi, så parrer man stamhannen sammen med hans hununge som har samme øjen farve som hendes moder. Resultatet er at hannerne så vil ligne den gamle stamhan til forveksling, og udvælg da umiddelbart efter den/de som har allermest af de fysiske egenskaber som stamhannen besidder, og han skal selvfølgeligt have stamhannens øjenfarve. En anden måde kunne også være at tage han og hunungerne med samme øjenfarve som faderen og så parre dem sammen. Det vil yderligere koncentrere generne ind til stamhannens udgangspunkt. 

Man parrer kun af nød pearl med pearl, det skal allerhelst undgåes. Alle andre kombinationer er mulige dvs gul med gul og gul med pearl. Er der dog i for mange generationer gul med gul risikerer man en stor og ufleksibel pupil, som skal undgåes.

Laver man super hybrider, dvs forældrene til denne flyvedue er udaf 2 urelaterede familier hvor der er foretaget far/datter parringer, så kan disse alene anvendes til flyvning, og de flyver ikke som de dårligste.

Disse ovennævnte regler betyder så selvfølgeligt at man kun skal tilføre hanner udefra hvis man vil anvende dem som nye stamhanner, og de derfor skal være vinder duer i alle henseende.

Jeg vil fra 2013 og fremadrettet afprøve ovenstående bl.a for at bevare de fantastiske hanner's gener som jeg har fået købt/avlet igennem tiden. Flyveduernes præstationer skal forbedres således at placeringsprocenten på 25-29% kommer til at ligge over de 50%, hvilket så indebærer at man får markant flere es-duer samt at man kan klare sig med færre flyvere og faktisk også avlsduer, idet at en del af avlsslagets markante gener flyttes ud i flyveslaget.

Øjenteori - opstart 2005 - 2007:

Efter at have været tilhørere af Bill "The Book" Richardson indlæg under hans besøg i Danmark efteråret 2005, er det selvfølgeligt helt naturligt at overveje øjets anatomi ifbm avlsarbejdet. Øjet's evne til at køle og variere pupillen pga bla lysforhold afgør hvornår øjet bliver træt  eller duens krop overophedet. Andre anatomiske forhold omkring  vinger, hale, muskulatur og fjer er ligeværdige faktorer som afgør om duen når at komme hjem inden trætheden tvinger den til at sætte sig i utide  eller til at sætte tempoet ned. Dertil kræves selvfølgeligt held, duens motivation i top, duens kondition i top, samt optimal vind i forhold til flyveretningen. Når alt går op i en højere enhed - så kunne det blive til sejr.

Avls duerne skal have alle de gode tegn i overflod for at deres afkom igen kan have den rigtige mængde af de gode tegn, som Bill udtrykker det.

Bill har skrevet mange artikler, men desværre er der ingen materiale fra foredraget om hans øjenteori.

Der er selvfølgeligt andre teorier som  såsom J. Hofmann fra Tyskland ( Link til en forklarende tysk hjemmeside.)

Øjenteori ifølge Rob Woollis (gode eksempler fuld tekst ).

Mere øjetegn eksempler , Mere øjetegn forklaring i video.

Billede fra Esbjerg i efteråret 2005 under Bill Richardson's besøg, hvilket var en slags AHA oplevelse. Vi fik kåret den ene avls han som den bedste allround due i Esbjerg, og en anden avls han som den bedste kortdistance due. Desværre ville han omgående have fjernet en hun der både var sektionsvinder og mor til sektionsvinder, og som er datter af sektions/gruppevinder som har været 2.,8. og 10. esdue i sektion 41. Den ønskede han død på stedet, men vi lader hende nu flyve hele programmet for 2006, i stedet for at sætte hende i avlsslaget. Han holder ALTID duen i højre hånd og håndterer vinge m.m. med venstre hånd.