Sektionsvindere:

Klik på DDB Resultater for at få foreløbig information om sekt.vinder

Vigtig ved forfald: Slagets hjemkomst sættes til 23:59:59, så kan alle se at resltatopgørelsen er foreløbig.